Jak wymówić 10

Oceń, jak trudno jest wymówić to słowo

3/5Umiarkowanie(5 Głosujs)
  • Bardzo łatwo
  • Łatwo
  • Umiarkowanie
  • Trudno
  • Bardzo trudno
1

4 Another words found for 10.

nie odnaleziono znaczenia słowa 10
Jeœli znasz Znaczenie znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Znaczenie

Optional

Optional

Optional

Optional

Example :Latin

10 Tłumacz not found
Jeœli znasz Tłumacz znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Tłumaczenie

Optional

Optional

10 Zdanie not found
Jeœli znasz Zdanie znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Zdanie
10 Antonimy not found
Jeœli znasz Antonimy znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Antonimy

Optional

Optional

 1.{Noun}  ten
 2.{Noun}  X
 3.{Noun}  tenner
 4.{Noun}  decade
Dodaj Synonimy

Optional

Optional

Czy możesz podać bardziej poprawnš i lepszš wymowę dla 10 po (głos lub tekst)?

Leave a Comment
×