Jak wymówić 18

Oceń, jak trudno jest wymówić to słowo

2/5Łatwo(2 Głosujs)
  • Bardzo łatwo
  • Łatwo
  • Umiarkowanie
  • Trudno
  • Bardzo trudno
0

2 Meanings, 1 Translation and 2 Another words found for 18.

1.{Noun}  the cardinal number that is the sum of seventeen and one
2.An symbol that appears (Pegi) that is Only allowed for adults, due to use of drugs, tobacco, or Sex.
Dodaj Znaczenie

Optional

Optional

Optional

Optional

Example :Latin

1.[swedish] 18
Dodaj Tłumaczenie

Optional

Optional

18 Zdanie not found
Jeœli znasz Zdanie znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Zdanie
18 Antonimy not found
Jeœli znasz Antonimy znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Antonimy

Optional

Optional

 1.{Noun}  eighteen
 2.{Noun}  XVIII
Dodaj Synonimy

Optional

Optional

Czy możesz podać bardziej poprawnš i lepszš wymowę dla 18 po (głos lub tekst)?

Leave a Comment
×