Jak wymówić haram

haram

Oceń, jak trudno jest wymówić to słowo

0/5( Głosuj)
  • Bardzo łatwo
  • Łatwo
  • Umiarkowanie
  • Trudno
  • Bardzo trudno
0
nie odnaleziono znaczenia słowa haram
Jeœli znasz Znaczenie znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Znaczenie

Optional

Optional

Optional

Optional

Example :Latin

haram Tłumacz not found
Jeœli znasz Tłumacz znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Tłumaczenie

Optional

Optional

haram Zdanie not found
Jeœli znasz Zdanie znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Zdanie
haram Antonimy not found
Jeœli znasz Antonimy znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Antonimy

Optional

Optional

haram Synonimy not found
Jeœli znasz Synonimy znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Synonimy

Optional

Optional

Czy możesz podać bardziej poprawnš i lepszš wymowę dla haram po (głos lub tekst)?

Leave a Comment
×