Jak wymówić akviziter

akviziter

Oceń, jak trudno jest wymówić to słowo

0/5(0 Głosuj)
  • Bardzo łatwo
  • Łatwo
  • Umiarkowanie
  • Trudno
  • Bardzo trudno
0
nie odnaleziono znaczenia słowa akviziter
Jeœli znasz Znaczenie znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Znaczenie

Optional

Optional

Optional

Optional

Example :Latin

akviziter Tłumacz not found
Jeœli znasz Tłumacz znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Tłumaczenie

Optional

Optional

akviziter Zdanie not found
Jeœli znasz Zdanie znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Zdanie
akviziter Antonimy not found
Jeœli znasz Antonimy znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Antonimy

Optional

Optional

akviziter Synonimy not found
Jeœli znasz Synonimy znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Synonimy

Optional

Optional

Czy możesz podać bardziej poprawnš i lepszš wymowę dla akviziter po (głos lub tekst)?

Leave a Comment
×