Jak wymówić abruptes

abruptes

Oceń, jak trudno jest wymówić to słowo

0/5(0 Głosuj)
  • Bardzo łatwo
  • Łatwo
  • Umiarkowanie
  • Trudno
  • Bardzo trudno
0
nie odnaleziono znaczenia słowa abruptes
Jeœli znasz Znaczenie znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Znaczenie

Optional

Optional

Optional

Optional

Example :Latin

abruptes Tłumacz not found
Jeœli znasz Tłumacz znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Tłumaczenie

Optional

Optional

abruptes Zdanie not found
Jeœli znasz Zdanie znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Zdanie
abruptes Antonimy not found
Jeœli znasz Antonimy znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Antonimy

Optional

Optional

abruptes Synonimy not found
Jeœli znasz Synonimy znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Synonimy

Optional

Optional

Czy możesz podać bardziej poprawnš i lepszš wymowę dla abruptes po (głos lub tekst)?

Leave a Comment
×