Jak wymówić Abarbeitungsgeschwindigkeit

Abarbeitungsgeschwindigkeit

Oceń, jak trudno jest wymówić to słowo

0/5(0 Głosuj)
  • Bardzo łatwo
  • Łatwo
  • Umiarkowanie
  • Trudno
  • Bardzo trudno
0
0
Hyphenation
0
  • Ab-ar-bei-tungs-ge-schwin-dig-keit
nie odnaleziono znaczenia słowa Abarbeitungsgeschwindigkeit
Jeœli znasz Znaczenie znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Znaczenie

Optional

Optional

Optional

Optional

Example :Latin

1.Processing speed
Dodaj Tłumaczenie

Optional

Optional

Abarbeitungsgeschwindigkeit Zdanie not found
Jeœli znasz Zdanie znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Zdanie
Abarbeitungsgeschwindigkeit Antonimy not found
Jeœli znasz Antonimy znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Antonimy

Optional

Optional

Abarbeitungsgeschwindigkeit Synonimy not found
Jeœli znasz Synonimy znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Synonimy

Optional

Optional

Czy możesz podać bardziej poprawnš i lepszš wymowę dla Abarbeitungsgeschwindigkeit po (głos lub tekst)?

Leave a Comment
×