Jak wymówić Abarbeitungsgeschwindigkeiten

Abarbeitungsgeschwindigkeiten

Oceń, jak trudno jest wymówić to słowo

0/5(0 Głosuj)
  • Bardzo łatwo
  • Łatwo
  • Umiarkowanie
  • Trudno
  • Bardzo trudno
0
0
Hyphenation
0
  • Ab-ar-bei-tungs-ge-schwin-dig-kei-ten
nie odnaleziono znaczenia słowa Abarbeitungsgeschwindigkeiten
Jeœli znasz Znaczenie znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Znaczenie

Optional

Optional

Optional

Optional

Example :Latin

1.Processing speeds
Dodaj Tłumaczenie

Optional

Optional

Abarbeitungsgeschwindigkeiten Zdanie not found
Jeœli znasz Zdanie znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Zdanie
Abarbeitungsgeschwindigkeiten Antonimy not found
Jeœli znasz Antonimy znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Antonimy

Optional

Optional

Abarbeitungsgeschwindigkeiten Synonimy not found
Jeœli znasz Synonimy znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Synonimy

Optional

Optional

Czy możesz podać bardziej poprawnš i lepszš wymowę dla Abarbeitungsgeschwindigkeiten po (głos lub tekst)?

Leave a Comment
×