Jak wymówić ab

Oceń, jak trudno jest wymówić to słowo

0/5(0 Głosuj)
  • Bardzo łatwo
  • Łatwo
  • Umiarkowanie
  • Trudno
  • Bardzo trudno
0
0

5 Sentences found for ab.

nie odnaleziono znaczenia słowa ab
Jeœli znasz Znaczenie znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Znaczenie

Optional

Optional

Optional

Optional

Example :Latin

ab Tłumacz not found
Jeœli znasz Tłumacz znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Tłumaczenie

Optional

Optional

 1.Das Museum Ist ab Neun Uhr Morgens Geöffnet.
 2.Bitte Schreib Mir ab Und Zu.
 3.Bitte Komm Mich ab Und Zu Mal Besuchen.
 4.Das Passiert ab Und An.
 5.Bäume Geben Sauerstoff ab Und Nehmen Kohlendioxid Auf.
Dodaj Zdanie
ab Antonimy not found
Jeœli znasz Antonimy znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Antonimy

Optional

Optional

ab Synonimy not found
Jeœli znasz Synonimy znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Synonimy

Optional

Optional

Czy możesz podać bardziej poprawnš i lepszš wymowę dla ab po (głos lub tekst)?

Leave a Comment
×