Jak wymówić ahidisha

ahidisha

Oceń, jak trudno jest wymówić to słowo

0/5(0 Głosuj)
  • Bardzo łatwo
  • Łatwo
  • Umiarkowanie
  • Trudno
  • Bardzo trudno
0
nie odnaleziono znaczenia słowa ahidisha
Jeœli znasz Znaczenie znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Znaczenie

Optional

Optional

Optional

Optional

Example :Latin

ahidisha Tłumacz not found
Jeœli znasz Tłumacz znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Tłumaczenie

Optional

Optional

ahidisha Zdanie not found
Jeœli znasz Zdanie znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Zdanie
ahidisha Antonimy not found
Jeœli znasz Antonimy znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Antonimy

Optional

Optional

ahidisha Synonimy not found
Jeœli znasz Synonimy znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Synonimy

Optional

Optional

Czy możesz podać bardziej poprawnš i lepszš wymowę dla ahidisha po (głos lub tekst)?

Leave a Comment
×