Jak wymówić abafador de bule

abafador de bule

Oceń, jak trudno jest wymówić to słowo

0/5(0 Głosuj)
  • Bardzo łatwo
  • Łatwo
  • Umiarkowanie
  • Trudno
  • Bardzo trudno
0
0
Hyphenation
0
  • a-ba-fa-dor de bule
nie odnaleziono znaczenia słowa abafador de bule
Jeœli znasz Znaczenie znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Znaczenie

Optional

Optional

Optional

Optional

Example :Latin

abafador de bule Tłumacz not found
Jeœli znasz Tłumacz znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Tłumaczenie

Optional

Optional

abafador de bule Zdanie not found
Jeœli znasz Zdanie znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Zdanie
abafador de bule Antonimy not found
Jeœli znasz Antonimy znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Antonimy

Optional

Optional

abafador de bule Synonimy not found
Jeœli znasz Synonimy znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Synonimy

Optional

Optional

Czy możesz podać bardziej poprawnš i lepszš wymowę dla abafador de bule po (głos lub tekst)?

Leave a Comment
×