Jak wymówić Abedissan

Abedissan

Oceń, jak trudno jest wymówić to słowo

0/5(0 Głosuj)
  • Bardzo łatwo
  • Łatwo
  • Umiarkowanie
  • Trudno
  • Bardzo trudno
0
Hyphenation
0
  • A-be-dis-san
nie odnaleziono znaczenia słowa Abedissan
Jeœli znasz Znaczenie znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Znaczenie

Optional

Optional

Optional

Optional

Example :Latin

1.Abbess
Dodaj Tłumaczenie

Optional

Optional

Abedissan Zdanie not found
Jeœli znasz Zdanie znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Zdanie
Abedissan Antonimy not found
Jeœli znasz Antonimy znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Antonimy

Optional

Optional

Abedissan Synonimy not found
Jeœli znasz Synonimy znaczenie tego słowa, udostępnij je.
Dodaj Synonimy

Optional

Optional

Czy możesz podać bardziej poprawnš i lepszš wymowę dla Abedissan po (głos lub tekst)?

Leave a Comment
×