Jak wymówić quatrocentos po Portuguese?

kwa-tro-cen-toosh
kwat-roc-ent-osh
kw-at-ro-sent-osh
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Added. Thank you!

{{comment[0].pmsg}} df;d

added-thank-you

{{reply.cmsg}}