Słownictwo i ankiety

Jak wymówić TOulouse?

too-looz
tu-looz
tu-lo iz
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jaka jest dokładna wymowa imienia Hulk hogan?

hul ik hoh-gun
halk oh-gen
huhlk hoh-gn
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jak wymówić PRINCE GEORGE?

prins jawj
pre-ins jawj
pi ri-ins ja-wj
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jaka jest dokładna wymowa imienia Lisa Haydon?

li-saa hay-dun
lei-sah hey-don
lee-suh hay-dn
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jak wymówić Maple Ridge?

may-puhl rij
maa-pul rij
ma-pil-rej
Zapytaj swoich przyjaciół
X