Słownictwo i ankiety

Jak wymówić giugno?

joon-yoh
joo-nyoh
joony-oh
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jak wymówić Ottobre?

ohttoh-breh
oht-tohbreh
oht-toh-breh
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jak wymówić maggio?

mah-djoh
mahd-joh
mahdj-oh
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jak wymówić luglio?

lool-yoh
looly-oh
loo-lyoh
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jak wymówić Givenchy?

ji-von-SHEE
Ji-von-shee
ji-VON-SHEE
Zapytaj swoich przyjaciół
X