Słownictwo i ankiety

Jak wymówić Prednisolone?

pred-ni-suh-lo-ne
pred-ni-suh-lone
pre-dni-suh-lone
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jak wymówić Rawalpindi?

raa-vuhl-pin-dee
raa-vuhl-pindee
raa-vu-hl-pin-dee
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jak wymówić Walter brennan?

vawl-tuh breh-nuhn
vawl-tuh breh nu-hn
vawltuh-brehnuhn
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jak wymówić metronidazole?

meh-troh-nai-duh-zole
meh-troh-nai-duhzole
meh-tr-oh-naiduh-zole
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jak wymówić Gujranwala?

guj-raa-vaalaa
guj-raa-vaa-laa
gujraa-vaalaa
Zapytaj swoich przyjaciół
X