Słownictwo i ankiety

Jak wymówić Madrid?

muh-DRID
ma-dri-d
mad-rid
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jak wymówić Hillary clinton?

hi-lree kli-ntn
hil-r-ee kli-n-tn
hi-lr-ee klin-tn
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jak wymówić los angeles?

Los An-ge-les
Los Ange-les
Lo-s An-gele-s
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jak wymówić George Bush?

jo-rj bush
jor-j bus-h
jorj bush
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jak wymówić Barcelona?

baar-suh-low-nuh
baar-suhlow-nuh
baars-uh-lown-uh
Zapytaj swoich przyjaciół
X