Słownictwo i ankiety

Jak wymówić fluticasone?

floo-tikuh-sown
floo-ti-kuh-sown
flooti-kuh-sown
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jak wymówić Minsk?

min-sk
minsk
mins-k
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jak wymówić Gwyneth Paltrow ?

gweh-nuhth pal-trow
gweh-nuh-th pal-tr-ow
gwe-hnu-hth pal-tro-w
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jak wymówić Montelukast?

maan-tuhloo-kast
maan-tuh-loo-kast
maant-uhloo-kast
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jak wymówić Perth?

pur-th
purth
PUR-th
Zapytaj swoich przyjaciół
X