Słownictwo i ankiety

Jak wymówić Freitag po German?

fri-gh-tak
FRIGH-tahk
fr-igh-tak
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jak wymówić Donnerstag po German?

DON-ers-tahk
do-ner-tak
done-tahk
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jak wymówić Sonntag po German?

zo-nt-ahk
ZON-tahk
zont-ahkk
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jak wymówić saltamontes po Spanish?

SAL-tah-montehs
sal-tah-montehs
sal-TAH-montehs
Zapytaj swoich przyjaciół
X

Jak wymówić femtio po Swedish?

famt-ee
fam-tee
fa-mt-ee
Zapytaj swoich przyjaciół
X